menzil tesbihatı

MENZİL TESBİHATI

ALLAHÜMME SALLİ ALA SEYYİDİNA MUHAMMEDİN VE ALA ALİ SEYYİDİNA MUHAMMED

ALLAHU EKBER, ALLAHU EKBER, ALLAHU EKBER, ALLAHU EKBER,

EŞHEDÜ EN LA İLAHE İLLALLAH, EŞHEDÜ EN LA İLAHE İLLALLAH,

EŞHEDÜ ENNE MUHAMMEDEN RESULULLAH, EŞHEDÜ ENNE MUHAMMEDEN RESULULLAH,

HAYYE’ALESSALATU, HAYYE’ALESSALATU,

HAYYE’ALELFELAH, HAYYE’ALELFELAH,

GAD GAMETİSSALAT, GAD GAMETİSSALAT,

ALLAHU EKBER, ALLAHU EKBER,

LA İLAHE İLLALLAH

İMAM FARZ NAMAZA BAŞLAR. NAMAZ BİTTİKTEN SONRA EĞER,SABAH,İKİNDİ VEYA AKŞAM NAMAZI İSE MÜEZZİN; “LA İLAHE İLLALLAH” DEDİKTEN SONRA , GİZLİ OLARAK “LA İLAHE İLLALLAHU RABBİ VAHDEHU LA ŞERİKELEH LEHÜL MÜLKÜ VELEHÜL HAMDÜ VE HÜVE ALA KÜLLİ ŞEY’İN KADİR.” SÖYLİYECEK.

SABAH VE AKŞAM NAMAZINDA ON DEFA;

LA İLAHE İLLALLAH DEDİKTEN SONRA, MÜEZZİN ; “ALLAHÜMME ECİRNA MİNENNAR.” DEDİKTEN SONRA ,ELLER TERS KALDIRARAK BU 7 DEFA SÖYLENİR VE HİTABINDA “AMİN VELHAMDÜLİLLAHİ RABBİ-L ALEMİN.” DİYEREK ELLER YÜZE  SÜRÜLÜR. SONRA;

ESTAĞFİRULLAH, ESTAĞFİRULLAH SÜMME ESTAĞFİRULLAH, EL AZİM. ALLAHÜMME ENTE-S SELAMÜ VE MİN KESSELAM, TEBARAKTE VE TE ALEYTE YA ZEL CELALİ VEL İKRAM. LA İLAHE İLLALLAHU RABBİ VAHDEHU LA ŞERİKELEH LEHÜL MÜLKÜ VELEHÜL HAMDÜ VE HÜVE ALA KÜLLİ ŞEY’İN KADİR.” SÖYLİYECEK.

VARSA SÜNNET KILINIR YOKSA DEVAM EDİLİR. “ALLAHÜMME LA MANİ’A, LİMA  A’TAYTE VE LA MUTİ LİMA MENA’TE VELA YEN FAÜ ZEL CEDDE MİNKEL CEDDU.LA HAVLE VE LA GUVVETE İLLA BİLLAHİL ALİYYİL AZİM.LA İLAHE İLLALLAHU VELA NA’ BUDU İLLA İYYAHU LEHÜNNİ’MEN TÜ VE LEHÜL FADLÜ VE LEHÜSENAÜL HASEN. LA İLAHE İLLALLAHÜ MUHLİSİNE LEHÜD DİNE VELEV KERİHEL KAFİRUN.” SONRA EUZUBİLLAHİMİNEŞŞEYTANİRRACİM BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM ELHAMDÜLİLLAHİRRABBİL ALEMİN. DER MÜEZZİN, CEMMAAT GİZLİ OLARAK FATİHAYI OKUR.

 BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM ALLAH-Ü LA İLAHE İLLA HU DER MÜEZZİN, CEMMAAT GİZLİ OLARAK AYETEL KÜRSİ Yİ OKUR.ŞEHİDALLAH DER MÜEZZİN, CEMMAAT GİZLİ OLARAK ŞEHİDALLAH’I  OKUR.

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM GUL HÜVALLAHU EHAD DER MÜEZZİN, CEMMAAT GİZLİ OLARAK İHLAS SURESİNİ OKUR.

 BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM GUL EUZU Bİ RABBİL FELAK DER MÜEZZİN, CEMMAAT GİZLİ OLARAK FELAK SURESİNİ OKUR.

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM GUL EUZU Bİ RABBİN NAS DER MÜEZZİN, CEMMAAT GİZLİ OLARAK NAS SURESİNİ OKUR.

SÜBHANALLAH(33 DEFA),ELHAMDÜLİLLAH(33 DEFA),ALLAHU EKBER (33 DEFA)

 ALLAHU EKBER KEBİRAN GADİRAN MİN KÜLLİ ŞEYİN LA İLAHE İLLALLAHU VAHDEHU LA ŞERİKELEH LEHÜL MÜLKİ VE LEHÜL HAMDÜ YUHYİ VE YÜMİT VE HAYYUN LA YEMUT BİYEDİHİL HAYR. VE HÜVE ALA KÜLLİ ŞEY’İN GADİR. SUBHANE RABBİYEL ALİYYİL A’LEL VEHHAB.DER MÜEZZİN VE DUA EDİLİR. DUA BİTTİĞİNDE MÜEZZİN;AMİN VELHAMDÜLİLLAHİRRABBİL ALEMİN. LA İLAHE İLLALLAH DER 10 KERE GİZLİCE LA İLAHE İLLALLAH DER CEMAAT. MÜEZZİN SESLİ OLARAK DEVAM EDER.SEYYİDİNA MUHAMMEDEN RASULLULLAH ALLAHÜMME SALLİ ALA SEYYİDİNA MUHAMMEDİN VE ALA ALİ SEYYİDİNA MUHAMMEDİN Bİ ADEDİ KÜLLİ DA İN VE DE VA İN VE BARİK VE SELLİM ALEYHİ VE ALEYHİM KESİRAN.BU ÜÇ DEFA TEKRAR EDİLİR VE ÜÇÜNCÜ DEFASINDA ‘KESİRAN  KESİRA’ DENİR. MÜEZZİN DEVAM EDER. İLAHİ SALLİ VE SELLİM VE BARİK, ALA SEYYİDİNA MUHAMMEDİN VE ALA CEMİİ ENBİYAİ VEL MÜRSELİN VE ALİHİ KÜLLİ VE SAHBİHİ KÜLLİ ECMAİN AMİN VEL HAMDÜLİLLAHİ RABBİL ALEMİN. ESTAĞFİRULLAH.    25 DEFA ESTAĞFİRULLAH ÇEKİLİR.

 

 

 

 

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !